Zero emissie goederendistributie: dát lucht op!

By 5 maart 2018Nieuws

Elektrisch rijden zorgt voor een beter klimaat en schone lucht. Daarom wil het kabinet dat in 2025 alle nieuwe personenauto’s elektrisch zijn. Als we dat samen realiseren, dan ademen we op straat een veel gezondere lucht in. Alleen: hoe zorgen we dat ook het goederen­vervoer schoner wordt?

Zware elektrische vrachtwagens zijn er nog niet of nauwelijks. Toch hebben veel gemeenten de ambitie om ook het goederenvervoer te verduurzamen. “Heel goed”, vindt projectmanager MRA-E Maarten Linnenkamp, “want het lucht letterlijk op om zoveel mogelijk vervoerskilometers schoon af te leggen. De dieselvrachtauto’s die nu goederen in woonwijken bezorgen, stoten relatief veel schadelijke uitlaatgassen uit. Bovendien komen ze er vaak terug. Als het lukt om al die kilometers schoon af te leggen, levert dat dus meteen aanzienlijke milieuwinst op. En dat kan met kleinere bestelbusjes of met de E-bakfiets.”

Slimme hub
Een inspirerend voorbeeld van de manier waarop het beter kan, is te vinden in Duivendrecht. Hier, vlak bij de A10 en net buiten de milieuzone van Amsterdam, heeft Deudekom een distributiehub ingericht. In deze hub worden goederen vanuit grote vervuilende dieselvrachtwagens overgeladen in schone elektrische bedrijfswagens. Die brengen de goederen schoon naar hun eindbestemming. “Ook voor andere locaties kan zo’n hub interessant zijn”, aldus Linnenkamp, “want het verbeteren van de luchtkwaliteit gaat over grenzen heen. Ook mensen in bijvoorbeeld Haarlem of Uithoorn willen schone lucht. Bovendien laat de ervaring met de hub in Duivendrecht zien dat hiermee méér dan alleen milieuwinst wordt geboekt.”

Goede ervaring
Deudekom, dat sinds 2015 alle verhuizingen van de gemeente Amsterdam elektrisch verzorgt, heeft goede ervaring opgedaan met de hub. Zowel de UvA als de HvA laten al hun goederen vanaf dit punt emissieloos bezorgen. Daarmee dragen de onderwijsinstellingen actief bij aan een gezondere lucht in de stad en reduceren zij hun carbon footprint behoorlijk. Het voordeel is bovendien dat de goederen vanuit de hub op elk gewenst moment bezorgd kunnen worden, waarbij goederenbundeling bijdraagt aan minder transportkilometers en minder congestie in de stad.

Samen vooruit
Naast een duurzaam warehouse met op- en overslagfaciliteiten heeft de hub van Deudekom in Duivendrecht meerdere oplaadpunten voor elektrische vracht- en bestelauto’s. Ook derden mogen die gebruiken. Samen met Amsterdam Elektrisch ondersteunt MRA-E de verdere ontwikkeling van de distributiehub. MRA-E werkt onder andere aan een plan voor de uitbreiding van de openbare laadapparatuur en zoekt hiervoor subsidie. De kennis die in Duivendrecht wordt opgedaan, laat MRA-E graag ten goede komen aan initiatieven elders. Neem contact op met MRA-E als u hiervan in uw gemeente werk wil maken!

Deudekom ziet duidelijk brood in het innovatieve distributiesysteem. In januari nam het bedrijf nog twee nieuwe elektrische bedrijfswagens in gebruik voor schoon vervoer vanaf de hub. De twee voertuigen van het type Iveco Daily hebben een laadvermogen van maximaal 2800 kg en een actieradius van 140 tot 180 kilometer: méér dan genoeg voor in de stad.