Slim laden belangrijke bijdrage voorkomen netcongestie

By 11 juli 2024Nieuws

Ons elektriciteitsnet staat onder druk. Ingrijpen is nodig om te voorkomen dat het net uit zijn voegen barst. De netbeheerders verstevigen het elektriciteitsnet. Tot die tijd dragen alle sectoren bij aan een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. Voor elektrisch rijden is die maatregel: slim laden. In de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zet MRA-Elektrisch hier breed op in. Ondertussen is 85% van de 7.000 laadpalen al geschikt gemaakt. Op 1.000 laadpalen is slim laden al operationeel en dat worden er nog dit jaar 3.500.

Slim laden zorgt ervoor dat elektrische auto’s laden op momenten dat er genoeg stroom is en de elektriciteit goedkoop. Bijvoorbeeld overdag als de zon schijnt of het waait. Of ’s nachts, als er veel minder stroom gebruikt wordt. Laden op piekmomenten – aan het begin van de avond en in de ochtend – wordt zoveel mogelijk vermeden. Automatisch, zonder dat de e-rijder er iets van hoeft te merken.

Met volle accu weer op weg
Met slim laden wordt er tijdens de avondpiek 15-20% minder geladen, blijkt uit pilots. De laadsessies worden naar de nacht verplaatst. Alle nieuwe laadpalen van MRA-Elektrisch kunnen standaard slim én netbewust laden. Met netbewust laden wordt er met minder vermogen geladen als de vraag naar elektriciteit groot is en er op het net een knelpunt is. Dat gebeurt op zo’n manier dat je als e-rijder ’s ochtends altijd met een volle accu op weg kunt.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Met slim en netbewust laden neemt MRA-Elektrisch haar verantwoordelijkheid. Zo dragen we bij aan een efficiënter gebruik van het net. Tot de structurele uitbreiding van de netcapaciteit een feit is. Samen hebben we afgesproken om de klimaatdoelen te halen en minder CO2 uit te stoten. En dat kan. Met slim laden levert de sector mobiliteit een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van netcongestie.”

Netbewust laden tijdens piekuren
Rob Jetten, minister van Economische Zaken en Klimaat in het vorige kabinet, benadrukte in een Kamerbrief in april 2024 nog eens dat alle sectoren hieraan moeten bijdragen. Voor elektrisch rijden gaat dat op basis van Netbewust Laden in combinatie met een ‘Opt out’-knop. Met die knop kan de e-rijder op ieder moment van de dag blijven laden. MRA-Elektrisch zet zich volop in voor de totstandkoming van een nieuwe Handreiking Netbewust Laden. Een ingewikkelde opgave die vraagt om afstemming met veel partijen, maar houvast geeft om netbewust laden de komende jaren toe te passen.

Jan de Reus, gedeputeerde Mobiliteit, provincie Flevoland: “Met slim laden leveren we een stevige bijdrage om piekgebruik en onbalans op het elektriciteitsnet te voorkomen. En we doen meer. Zo plaatsen we alleen een laadpaal bij als de bestaande laadpalen drukbezet zijn. Dat helpt ook, want zo komen er alleen laadpalen bij die goed worden gebruikt en lijkt het elektriciteitsnet ‘op papier’ niet voller dan het is.”

Elektrisch rijden blijft aantrekkelijk
Als alle sectoren samen hun schouders eronder zetten, kunnen we netcongestie voorkomen, blijven nieuwe aansluitingen mogelijk en worden wachtrijen verkort. Olthof: “Voor de toekomst van het elektrisch rijden is het belangrijk dat e-rijders erop kunnen vertrouwen dat ze kunnen laden. Altijd en overal. Met slim laden dragen we stevig bij aan het voorkomen van netcongestie én blijft elektrisch rijden aantrekkelijk. Samen zorgen we dat we dóór kunnen: voor gezonde lucht en een beter klimaat voor ons allemaal.”