Slim laadstation in Duivendrecht belangrijke stap voor schone stadsdistributie

By 17 juni 2021Nieuws

In Duivendrecht is een slim laadstation in gebruik genomen. Het publiek toegankelijke laadstation is door de strategische locatie bijzonder geschikt voor logistieke bedrijven. Deudekom en andere bedrijven maken er al gebruik van. Het station is een belangrijke stap in de ontwikkeling van elektrische stadsdistributie, wat zorgt voor schonere lucht in de stad. Daar ademen we allemaal van op.

Deudekom stadsdistributie MRA-ElektrischHet slimme laadstation in Duivendrecht bestaat uit acht laadpunten, een snellader en een Battery Energy Storage System. Wethouder Rineke Korrel van gemeente Ouder-Amstel: “Dat het laadstation juist hier geopend is, is niet voor niets, want de locatie bij de Ring A10 is strategisch en Deudekom is een pionier in zero emissie stadslogistiek.”

Op haar hub laadt Deudekom goederen vanuit grote dieselvrachtwagens over in kleinere elektrische bestelwagens. Die leveren de bestellingen af bij de klanten in de stad. Goederen van verschillende leveranciers worden gebundeld en zoveel mogelijk in één keer bezorgd. Dat is wel zo efficiënt, zorgt voor minder verkeer in de stad en levert extra milieuwinst op. Iets wat ook Vervoerregio Amsterdam als partner van het project van harte toejuicht.

Schonere lucht en een beter klimaat
Vooruitlopend op Europese wetgeving zetten steeds meer gemeenten in op een emissievrije bevoorrading van stadskernen in 2025. Zo zijn er vanaf dat jaar binnen de Ring A10 in Amsterdam alleen nog uitstootvrije vracht- en bestelwagens welkom. Deudekom laat zien dat dit kán. De (diesel)voertuigen die nu nog volop worden gebruikt om goederen af te leveren in de stad, stoten veel CO2, NOx en schadelijke stoffen uit, terwijl ze relatief veel kilometers afleggen in de stad. Als die voertuigen elektrisch zijn, levert dat een flinke bijdrage aan gezondere lucht én een beter klimaat.

Laden met zonne-energie
Op het laadstation laden vracht- en bestelwagens zoveel mogelijk met groene stroom; in de toekomst zelfs met lokaal opgewekte zonne-energie. Total Nederland realiseerde zowel de acht laadpunten, snellader als de opslag. Het innovatieve Battery Energy Storage System, een groot batterijenpakket dat stroom kan bufferen, zorgt voor stabiliteit op het elektriciteitsnet. Pieken en dalen in het stroomaanbod en de -afname worden hiermee opgevangen. Dat maakt uitbreiding van de elektrische vloot gemakkelijk. Een verzwaring van de netaansluiting is niet meer nodig.

Interessant voorbeeldproject
MRA-Elektrisch, het samenwerkingsverband van overheden die het elektrisch rijden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht vooruithelpt, gaf advies, leverde mankracht en regelde financiering voor het laadstation, net als het ministerie van IenW. Bestuurlijk opdrachtgever Jeroen Olthof (gedeputeerde Noord-Holland) ziet dat er veel belangstelling bestaat voor de kennis en ervaring die in Duivendrecht in de praktijk wordt opgedaan. “Die kennis laten we direct ten goede komen aan initiatieven elders. Zo helpen we de logistieke sector de overstap naar elektrische vracht- en bestelwagens maken. Precies zoals we dat met personenauto’s in onze regio ook al heel succesvol doen.”

Het laadstation is onderdeel van de Proeftuin Slimme Laadpleinen van de Nationale Agenda Laad­infrastructuur (NAL), mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het wordt ondersteund door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) en het kennis- en innovatiecentrum van netbeheerders ElaadNL.

Acht extra laadpunten, publiek toegankelijk, op het terrein van Deudekom


De nieuwe snellader in Duivendrecht op publiek terrein