Plaatsing en aansluiting laadpaal in één arbeidsgang

By 27 juli 2017Nieuws

In opdracht van MRA-E plaatst laadpaalexploitant PitPoint de nieuwe oplaadpalen in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Sinds juni kan elke nieuwe laadpaal in één arbeidsgang worden geplaatst én aangesloten. Dat is minder foutgevoelig, werkt sneller en bespaart kosten.

Netbeheerder Stedin verhoogde begin dit jaar de aansluitkosten met 75% en bracht zo de business case van de publieke oplaadinfrastructuur een forse klap toe. Door innovaties als de één arbeidsgang grootschalig toe te passen brengen wij de business case weer in beeld.

Een sterke vereenvoudiging van de plaatsing en aansluiting, daarin schuilt de winst van het werken met één arbeidsgang. Normaal zijn er voor de plaatsing en aansluiting twee partijen nodig, de laadpaalexploitant en de netbeheerder, die allebei een eigen aannemer hebben om het werk uit te voeren. Dit betekent dat er vier agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd, wat de planning complex maakt en de doorlooptijd onnodig lang. Vaak zitten er meerdere weken tussen de plaatsing en de aansluiting van een laadpaal. Voor de elektrische rijder is dit moeilijk te begrijpen en het is niet in zijn belang. Vandaar dat MRA-E zich sterk heeft ingezet om te komen tot één arbeidsgang, allereerst door in haar aanbesteding voorstellen tot vereenvoudiging te waarderen en vervolgens door met de betrokken partijen aan de implementatie te werken.

PitPoint, die de aanbesteding gegund kreeg, koos ervoor om met dezelfde aannemer te gaan werken als netbeheerder Stedin in de provincie Utrecht. Daardoor konden de nieuwe laadpalen hier van meet af aan eenvoudig door één aannemer in één arbeidsgang worden geplaatst en aangesloten. In de provincies Noord-Holland en Flevoland, waar netbeheerder Liander verantwoordelijk is voor de netaansluiting van de nieuwe laadpalen, kan dit nu ook. Daarover hebben PitPoint en Liander afspraken gemaakt.

MRA-E is verheugd dat de één arbeidsgang nu in haar hele werkgebied de norm is. Dat bespaart kosten omdat er voor de plaatsing en aansluiting van een laadpaal maar één keer een busje heen en weer hoeft te rijden. Ook worden er minder fouten gemaakt omdat er minder afstemming nodig is. De elektrische rijder profiteert omdat de doorlooptijd tussen de aanvraag van een laadpaal en de ingebruikname bekort wordt. Dat kan zomaar een paar weken schelen. Zo helpen we het elektrisch rijden vooruit!