Opladen faciliteren in een bestaande VvE-garage? Zo onderzoek je het!

By 18 november 2019Nieuws

Hoe krijgen we het voor elkaar dat elektrische auto’s in de garage van onze VvE kunnen opladen? Die vraag hield Frans Looijesteijn van VvE Oranjehof in Alkmaar de laatste maanden flink bezig. MRA-Elektrisch dacht mee en gaf advies op technisch, procedureel en juridisch vlak.

 De Oranjehof heeft drie parkeergarages met elk een eigen VvE en respectievelijk 54, 79 en 85 parkeerplaatsen. Op geen van die plaatsen kunnen elektrische auto’s op dit moment laden. Vraag naar oplaadpunten is er nog niet. “Zelf heb ik ook nog geen elektrische auto”, aldus Frans, “maar mijn volgende auto zal dat wel zijn. Dat geldt zonder twijfel voor veel meer mensen, want de brandstofauto heeft zijn tijd gehad. Elektrisch rijden is de toekomst. En dus moeten we vooruit kijken: hoe zorgen we dat we in onze garage dan ook kunnen opladen?”

frans-vveCommissie Laadpunten
Met de speciaal ingestelde Commissie Laadpunten zocht Frans het voor de drie VvE’s uit. Dat was een flinke klus. Zij moesten zich verdiepen in termen zoals loadbalancing, RIFD lezer, 3-fase, GPRS, datakabel, vlakband, laadpas en laadsnelheid. Gelukkig kon hij rekenen op hulp van mede-commissielid Roelof Woudstra. En ook van Pieter Looijestijn (geen familie) van MRA-E, die dit project als een pilot heeft beschouwd. Onlangs leverde de commissie haar rapport af. De komende maanden wordt dit in de Algemene Ledenvergaderingen van de VvE’s besproken.

Wat kost het?
Om te beginnen gingen Frans en Roelof te rade bij de Amsterdamse VvE Hoogkade. Die maakte haar parkeergarage al eerder geschikt voor elektrisch laden. Pieter Looijestijn van MRA-E wees op belangrijke do’s en dont’s en hielp bij het maken van een betrouwbaar kostenplaatje. Tech­nisch en organisatorisch zijn er verschillende oplossingen. De kosten vallen echter tegen. De uitbreiding van de infrastruc­tuur met een extra voedingskabel kost in Alkmaar per parkeerplaats al snel € 400,- wat voor rekening komt van de VvE. Voor de ge­bruiker die besluit een oplaadpunt te laten plaatsen komt daar nog eens, meer dan € 3.000,- bij. Dat geldt ook voor de kosten voor het gebruik en onderhoud van het laadpunt.

Hoeveel auto’s kunnen laden?
Voor de berekeningen is uitgegaan van een volledig elektrische Volkswagen ID.3 met een accu van 58 kWh en een actieradius van 420 km. Uitgaande van deze ‘standaardauto’ en het gegeven dat auto’s in de praktijk wel 12 uur in de garage staan, kan de Oranjehof binnen het huidige contract met de huidige netbeheerder Liander een flink aantal auto’s op­laden: 15 in de eerste parkeergarage, 30 in de tweede en 45 in de derde.

Brandgevaar?
De commissie keek ook naar het brandgevaar dat e-auto’s zouden opleveren, want daar was in de media veel aandacht voor. “Ten onrechte”, concludeerde Frans, “want uit testen blijkt dat elektrische auto’s net zo veilig zijn als auto’s met een verbrandingsmotor. Wel bestaat er tijdens het laden een klein extra risico. Volgens de gemeente Alkmaar zijn vergunningen of aanvullende keuringen niet nodig, mits de uitvoering wordt gedaan door een gecertificeerd installatiebedrijf. Dat sluit aan bij wat de opstalverzekeraar eist. Als extra veiligheid hebben we in ons rapport aanpassing van de brandmelders voorzien. Bij brand schakelen de laadpunten dan automatisch uit.”

Investering terugverdienen?
De commissie doet een voorstel aan de VvE voor het laadsysteem van Qcharge. Frans: “Dat behoort kwalitatief gezien tot de top. Dit verklaart deels de hoge kosten. Als je het ver­gelijkt met laden bij een openbaar laadpunt zijn die kosten niet terug te verdienen. Maar misschien is een vergelijking met snel laden beter. De meeste van onze bewoners zijn al wat ouder en rijden dus wat minder. Als die met onze standaardauto voor het opladen steeds het eigen oplaadpunt gebruiken, kost dit € 0,68 per kWh. Dat is te vergelijken met snel laden. Maar dan wél met de luxe om te laden wanneer het uitkomt.”

Ook aan de slag?
Ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de garage van uw VvE laadpunten te plaatsen? Een paar handige tips van Frans:

  • Neem de bewoners vanaf het begin mee in het proces; een oplossing wordt dan gemakkelijker geaccepteerd.
  • Wacht niet te lang met het aanleggen van de infrastructuur; dit wordt alleen maar duurder.
  • Neem contact op met de verzekeraar over mogelijke consequenties voor de opstalverzekering.
  • Betrek de huidige installateur bij het project om storingen in de toekomst te voorkomen.
  • Informeer bij uw gemeente naar subsidiemogelijkheden.
  • Denk aan de aanpassingen in het huishoudelijk reglement. De Oranjehof heeft acht bepalingen toegevoegd. MRA-E heeft een brochure die u snel en goed op weg helpt: ‘Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE’ en de bijbehorende ‘Juridische Toolkit’. Of mail voor meer informatie met Frans Looijesteijn. Contact opnemen met Pieter Looijestijn van MRA-Elektrisch kan natuurlijk ook.

Let op: MRA-Elektrisch heeft in samenwerking met de G4-steden en RVO in april 2021 een nieuwe brochure uitgebracht. Kijk ook op www.vveladen.nl voor meer informatie over laden binnen een VvE.

Note: De meeste gemeenten zullen in een buurt waar veel appartementencomplexen met eigen parkeerplekken staan, maar weinig laadinfra realiseren, ook als die bestaande laadinfra veel gebruikt wordt. Er wordt dus niet alleen naar het gebruik gekeken, maar ook naar de samenstelling van de buurt.  Er zal een basisdekking zijn, maar in de omgeving van appartementencomplexen zal dit niet meegroeien met de sterk oplopende vraag naar laadpalen.

Ondersteuning vanuit MRA-Elektrisch
MRA-Elektrisch oriënteert zich op dit moment, welke ondersteuning zij in de toekomst kan bieden om laden in bestaande VvE parkeergarages te faciliteren. Het meelopen in de voorbereidende werkzaamheden van de VvE te Alkmaar, maakte onderdeel uit van deze oriëntatie. MRA-E heeft in ieder geval veel bewondering voor de commissie Laadpunten en de hoeveelheid werk die er tot op heden in is gestoken.