Onderzoek laadgedrag 90% publieke laadpalen in Nederland

By 20 december 2017Nieuws

De G-4 steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, MRA-Elektrisch (de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) en ElaadNL (samenwerkende netwerkbeheerders) onderzoeken met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) het gebruik van de ca. 7.500 publieke laadpalen (90%) in Nederland.

Het doel van het gezamenlijke onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de huidige publieke laadpalen. Op basis hiervan kun je beter bepalen waar en wanneer er laadpalen bij moeten worden bijgeplaatst. Ook wordt inzichtelijk waar en wanneer ‘slim laden’ (smart charging) mogelijk is, waardoor op bepaalde momenten het elektriciteitsnet ontlast kan worden. De onderzoeksinformatie is ook beschikbaar voor onderzoeksinstellingen en bedrijven. Zo wordt de kennis rond het gebruik van de laadpalen actief gedeeld.

Potentieel voor slim laden bij 30-50 procent van de laadtransacties in de avond
Door het onderzoek en analyses van laadtransacties bij op publieke laadpalen is er meer inzicht van het potentieel van smart charging. Bijna 2,7 miljoen laadtransacties uit 2016 zijn geanalyseerd. Hieruit kwam naar voren dat 30 tot 50 procent van de laadtransacties start tussen 16:00 en 20:00 uur. Voertuigen worden vaak zo snel mogelijk worden opgeladen op het moment dat deze wordt aangesloten op een laadpunt. Daarmee wordt er geen/nog beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om slim te laden. Bij bijna de helft van alle laadsessies is er een groot potentieel aanwezig is om efficiënter te laden. 

Het beter spreiden van de laadtijden is belangrijk om te voorkomen dat de vraag naar energie op drukke momenten te hoog wordt, als veel voertuigen tegelijk aan een laadpaal staan en ook huishoudens veel elektriciteit verbruiken. Het zogenoemde slim laden kan ook een positief effect hebben op het laden van duurzame energie, omdat je meer tijd hebt bijvoorbeeld zonne- of windenergie te gebruiken. Hoe het grote potentieel in te kunnen zetten en hierin te sturen is onderwerp van vervolgonderzoek.

Vervolgonderzoek naar beter benutten duurzame energie
Er is door de samenwerkende partijen gestart met vervolgonderzoek waarmee het potentieel en de toepassing van slim laden in detail zal worden onderzocht. Dit moet meer inzicht bieden in hoe elektrische voertuigen beter kunnen worden gematcht met het aanbod energie uit zon en wind. Uitkomsten van het vervolgonderzoek worden medio 2018 verwacht.

Meer informatie en trendmonitor: Living Lab Smart Charging