Omgevingsdienst IJmond stimuleert elektrisch rijden

By 13 november 2018Nieuws

De opmars van elektrisch vervoer is niet meer te stuiten. Ook het bedrijfsleven ziet de voordelen van het schone, duurzame alternatief voor de traditionele auto’s en bestelbusjes. Voldoende en kwalitatief goede oplaadfaciliteiten zijn daarbij een vereiste. Met een aantrekkelijke subsidie op laadpalen stimuleert Omgevingsdienst IJmond  – onder de vlag van het mobiliteitsprogramma IJmond Bereikbaar – bedrijven in het havengebied van de IJmond om ook elektrisch te gaan rijden. MRA-Elektrisch adviseerde Omgevingsdienst IJmond over de samenwerking met de markt en technische specificaties.

Samen met Omgevingsdienst IJmond keek MRA-Elektrisch naar de te bereiken doelen en het programma van eisen voor de aanbesteding. Denk aan criteria als het type, de kwaliteit en het vermogen van de laadpaal, het gebruiksgemak en de laadprijs. Belangrijke eisen zijn dat de laadpalen openbaar toegankelijk en interoperabel zijn, en dat de eigenaar van het terrein de laadpaal in bezit krijgt.

“Hulp van MRA-E was onmisbaar om dit traject te starten”, aldus Lars Hopman van Omgevingsdienst IJmond. “Wij hebben niet voldoende kennis van laadpalen en wat er bij elektrisch laden allemaal komt kijken. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je de regie blijft houden, en dat je na vijf jaar de overdracht naar een andere exploitant soepel kunt laten verlopen?”

Op eigen terrein laadpalen plaatsen
In oktober is met drie partijen een opdrachtovereenkomst gesloten. Die kunnen offertes op maat uitbrengen aan geïnteresseerde ondernemers. De bedrijven krijgen 50% subsidie, tot een maximum van 1625 euro per laadpaal. Dat maakt het voor de bedrijven goed betaalbaar om één of meer laadpalen te plaatsen. Vijftien bedrijven hebben al interesse getoond. Een win-winsituatie, waarmee overheid en bedrijfsleven het elektrisch vervoer in IJmond samen de ruimte geven.

MRA-E ziet laadpalen op privéterrein als een belangrijke factor om het elektrisch rijden tot een succes te maken. Laadpalen in de openbare ruimte zijn niet genoeg; laadpunten in garages, op parkeerterreinen en bij bedrijven zijn net zo hard nodig. Draagt de overheid hieraan bij, zoals in IJmond met subsidie en MRA-E met advies, dan is er invloed en kan de uitrol van een goed func- tionerend laadnetwerk ook hier effectief worden gestuurd.

Meer informatie: IJmond Bereikbaar
Omgevingsdienst IJmond: Lars Hopman, lhopman@odijmond.nl, 0251 263 863