Meer tijd voor laadvisie

By 15 december 2020Nieuws

Binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is de afspraak gemaakt dat iedere gemeente in 2020 een laadvisie en plaatsingsbeleid voor laadpalen opstelt. Het ministerie heeft besloten de gemeenten meer tijd te gunnen. De laadvisie moet nu voor de zomer van 2021 gereed zijn. 

 MRA-Elektrisch helpt gemeenten op weg door op basis van haar huidige werkprogramma een regionale visie voor laadinfrastructuur op te stellen. Veel gemeenten vinden dit handig. Gemeenten kunnen deze visie onderschrijven óf gebruiken als goede basis voor een eigen visie. Het concept van de regionale laadvisie kunnen gemeenten begin 2021 verwachten.

Met het oog op minder CO2-uitstoot en een schonere lucht wil het kabinet dat elke nieuw verkochte auto in 2030 elektrisch is. Dat jaar zullen er al zo’n 2 miljoen e-auto’s zijn. In het klimaatakkoord is vastgelegd dat overheden en marktpartijen samen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal e-auto’s zorgen. In 2030 zijn naar schatting 1,7 miljoen private en (semi-)publieke laadpunten nodig. In 2019 steeg de vraag al sterk. Willen we de groeiende vraag bijhouden, dan zal het tempo flink omhoog moeten, voorziet de NAL.

mra-elektrisch-vrouw-laden-elektrische-autoConcrete acties
Voor de uitrol van een toekomstbestendig laadnetwerk staat de NAL een regionale aanpak voor. MRA-Elektrisch kent deze aanpak al en dient als voorbeeld. Naast regio Noordwest (MRA-E) zijn nog vijf samenwerkingsregio’s gevormd. De stuurgroep NAL bewaakt de voortgang en de integrale samenhang. Onder de stuurgroep richt de werkgroep versnellen proces zich op een snellere uitrol van laadinfrastructuur. Hierover zijn 22 afspraken gemaakt (zie NAL, hoofdstuk 1) die de werkgroep nu vertaalt in concrete acties. Dat geeft de samenwerkingsregio’s welkome houvast.

Advies
Gemeenten die een laadvisie en plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur opstellen, maken van bijna alle 22 afspraken in één keer werk. De laadvisie beschrijft de vormen van laden (publiek, privaat en snel), de doelgroepen die worden bediend en de ambitie. De uitwerking van de visie in beleid en concrete acties is het plaatsingsbeleid. MRA-E helpt gemeenten hier graag mee op weg.

Wilt u advies? Neem contact op met ons.