Gemeentelijke bijdrage openbare laadpalen niet langer nodig

By 4 februari 2021Nieuws

Gemeenten in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland hoeven sinds 1 januari geen eigen bijdrage meer te betalen voor de plaatsing van openbare laadpalen. Het groeiend aantal elektrische auto’s zorgt voor een sluitende business case bij de exploitanten. Gemeenten bepalen de plekken, de exploitant plaatst ze op eigen kosten. 

“Een belangrijke mijlpaal”, aldus Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, “Dit maakt het voor gemeenten nog aantrekkelijker om mee te doen, waardoor het voor onze inwoners nog makkelijker wordt om over te stappen op elektrisch vervoer.” Olthof is bestuurlijk trekker van de samenwerking binnen MRA-Elektrisch in regio Noordwest.

Groeiend aantal laadpunten
Sinds 2012 werken overheden in de provincies Noord-Holland en Flevoland om het elektrisch rijden tot een succes te maken. In 2014 sloot ook de provincie Utrecht aan. Via project­bureau MRA-Elektrisch organiseren gemeenten gezamenlijke aanbestedingen voor openbare laadpalen. Die gezamenlijke aanbestedingen creëren volume, waardoor marktpartijen eerder in staat zijn aantrekkelijke biedingen te doen. Dat jaagt het elektrisch rijden verder aan. Het openbare laadnetwerk van MRA-Elektrisch groeide in 2020 van 4600 laad­punten naar zo’n 6400. Hier bovenop werd begin 2020 de komst van nog eens 20.000 laadpunten aangekondigd. Met als uitkomst dat de gemeentelijke bijdrage van 250 euro per 1 januari 2021 van de baan kan. Niet alleen in de grote steden, maar óók in de kleinere gemeenten.

Gemeenten houden grip
Olthof benadrukt dat gemeenten zeker niet alleen vanwege het schaalvoor­deel meedoen. Dit constateren Jan de Reus (gedeputeerde Flevoland) en Huib van Essen (Utrecht) ook. Olthof: “De gemeenten gaan over de openbare ruimte en bepalen hoeveel laadpalen nodig zijn en waar ze komen te staan. MRA-Elektrisch neemt de gemeenten in de vraagbundeling en onderhandeling met exploitanten veel werk uit handen. Daarbij zetten we via het programma van eisen sterk in op innovatie. Denk bijvoor­beeld aan slim laden, prijstransparantie en dienstverlening aan elektrische rijders.”

Luister hier het fragment terug op BNR waarin gedeputeerde Jeroen Olthof de voordelen van samenwerking tussen overheden uitlegt.

MRA-Elektrisch voorbeeld voor Nationale Agenda Laadinfrastructuur
Ook de Rijksoverheid ziet dat openbare laadpunten het beste onder regie van de overheid door marktpartijen kunnen worden geplaatst en beheerd. Gemeenten zijn in de beste positie om ervoor te waken dat de kwaliteit voldoet, publieke doelen worden bereikt en de tarieven acceptabel zijn. Binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is Nederland onlangs verdeeld in zes regio’s, waar overheden gaan samenwerken. Op de manier waarop MRA-Elektrisch dit in regio Noordwest al sinds 2012 al doet. De door MRA-Elektrisch ontwikkelde gezamenlijke aanpak dient voor de andere regio’s als voorbeeld. Daarmee breiden we het netwerk van betrouwbare openbare laadpalen samen gericht uit: daar waar een e-rijder naar een laadpaal vraagt én op andere slimme locaties. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven bij de bekrachtiging van de samenwerking in regio’s: “Samen­werking is de enige manier om te realiseren dat het laden van je elektrische auto net zo makkelijk wordt als het laden van je mobiele telefoon.”