Aanvragen schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden van start

By 19 april 2024Nieuws

Sinds 16 april 2024 is de Specifieke Uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen (SPUK SEB) van kracht. Met deze regeling kunnen gemeenten, provincies en waterschappen die het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen hebben ondertekend (deels) de meerkosten vergoed krijgen voor de inzet van emissieloos materieel bij werkzaamheden aan infrastructuur die ze beheren. Het kan gaan om het aanleggen, verbeteren, beheren en onderhouden van infrastructuur en bediening ervan. Te denken valt aan aanbestedingen voor openbare wegen, stations en laadpleinen.

Het landelijke programma Schoon en Emissieloos Bouwen
De bouwsector staat voor de gezamenlijke uitdaging om stappen te zetten naar een duurzame bouw. Het inzetten van emissieloos bouwmaterieel is hiervoor noodzakelijk. Binnen het landelijke programma Schoon en Emissieloos Bouwen wordt samengewerkt om emissies in de bouwsector stapsgewijs te verlagen, in het convenant hebben aangesloten partijen hiertoe afspraken vastgelegd. De regeling is bedoeld om het gebruik van emissieloze bouwmachines en vaartuigen bij aanbestedingen te stimuleren.

Het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen
Alleen gemeenten, provincies en waterschappen die op 30 oktober 2023 het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen ondertekenden kunnen in 2024 SPUK SEB aanvragen. Overheden die voor 20 augustus 2024 het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen tekenen kunnen volgend jaar een aanvraag doen. Het budget voor 2024 bedraagt € 18 miljoen en tot en met 2029 is in totaal € 169,2 miljoen beschikbaar.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aanvragen is mogelijk van dinsdag 16 april 2024 tot en met dinsdag 20 augustus 2024 via de website van RVO.

Meer weten?

foto: Rijkswaterstaat