149 miljoen schone kilometers

By 17 februari 2017Nieuws

17 februari 2017
Het publieke laadnetwerk voor elektrische auto’s wordt goed gebruikt. Niet alleen door rijders van 100% elektrische auto’s, maar ook door rijders van plug-in hybrides. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de G4 en MRA-Elektrisch, uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Uit het onderzoek blijkt dat plug-in hybrides verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van alle schone kilometers in het onderzochte gebied. Zij leveren hierdoor een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Het onderzoek baseert zich op de gegevens van meer dan 3 miljoen laadsessies op het publieke laadnetwerk in de periode 2012 tot medio 2016. In totaal zijn de afgelopen vier jaar 149 miljoen schone kilometers geladen op de publieke palen in de G4 en het gebied van de MRA-E. De cijfers van de afgelopen jaren vertonen een sterk stijgende lijn in het aantal laadsessies, het aantal geladen kWh en het aantal unieke gebruikers. Dit bevestigt nut en noodzaak om laadinfrastructuur aan te bieden waar iedereen gebruik van kan maken zoals de G4 en MRA-E doen.

Groot deel laadsessies voor rekening van plug-ins
Plug-in-hybriderijders zijn verantwoordelijk voor ruim de helft van het totaal geladen aantal kWh. Gaandeweg zijn zij een steeds groter deel van de laadsessies voor rekening gaan nemen: van 60 naar 70%. Over de jaren heen blijkt de laadfrequentie van plug-in-hybriderijders stabiel gebleven. De groep plug-in-hybriderijders die het vaakst laadde, is wat vaker gaan laden. Wel daalde de gemiddelde laadhoeveelheid (van 7 naar 6,2 kWh per week), maar dat komt vrijwel zeker doordat de nieuwe en populaire plug-in-hybrides kleinere batterijen hebben.

Plug-in hybrides zijn stepping stone
Voor Maarten Linnenkamp, projectmanager MRA-E, bevestigen de onderzoeksresultaten dat plug-in-hybrides een cruciale stap zijn in de energietransitie. “Natuurlijk rijden deze auto’s ook op benzine, maar het totale aantal kilometers dat ze elektrisch en dus schoon afleggen, is aanzienlijk. En dankzij de plug-in-hybride komt een gezonde business case voor oplaadpalen sneller dichterbij, waarbij we als overheid niet meer in de laadinfrastructuur hoeven te investeren. Plug-in-hybrides zijn een belangrijke stepping stone op weg naar een volledige energietransitie met uitsluitend vol-elektrische auto’s en een wagenpark dat de mens en het milieu niet langer bedreigt.”