Wat kost laden op een laadpaal van MRA-Elektrisch?

By 3 juli 2023Nieuws

Door samenwerking binnen MRA-Elektrisch kunnen we afspraken maken met de laadpaalexploitanten over de laadprijs bij de publieke laadpalen. We spreken maximale laadtarieven af om te bewaken dat elektrisch rijden een aantrekkelijk alternatief is ten opzichte van het rijden op benzine. 

De kosten van laden bestaat uit twee onderdelen: (1) de kosten per kWh voor de geladen stroom en (2) de kosten voor het mogelijk maken van de transactie.

  1. MRA-Elektrisch heeft afspraken met de laadpaalexploitanten over het maximale tarief dat zij in rekening mogen brengen bij de pasaanbieder. De e-rijder betaalt bij een laadpaal van MRA-Elektrisch maximaal € 0,61 / kWh (inclusief 21% btw, prijspeil juli 2023).Door de aanhoudende hoge energieprijzen zijn vanaf 9 december 2022 nieuwe prijzen bepaald. De nieuwe prijsafspraken zijn tijdelijk en zullen bovendien bij dalende energieprijzen ook weer tot prijsdaling in het laadtarief leiden. Ieder kwartaal wordt de laadprijs herzien. De samenwerkende overheden spreken maximale laadtarieven af met laadpaalexploitanten om zo te bewaken dat elektrisch rijden een aantrekkelijk alternatief is en blijft ten opzichte van rijden op benzine.
  2. Naast de kosten per kWh heeft de laadpasaanbieder met de e-rijder een bedrag afgesproken voor het gebruik maken van de laadpas of app. Dit is meestal een bedrag per laadsessie, maar het kan bijvoorbeeld ook een vast bedrag per maand zijn. Kiest iemand voor laden zonder laadpasabonnement (het zogenaamde ‘ad hoc’ laden), dan betaalt de e-rijder direct aan de laadpaalexploitant een kleine opslag (circa € 0,40 – 0,60 incl. btw) voor het afhandelen van de betalingstransactie. Dit is een vast bedrag per laadsessie.

Daarnaast kan het zijn dat de laadpaalexploitant en een laadpasaanbieder onderling bijzondere afspraken hebben waardoor de laadprijs toch van bovenstaande opbouw afwijkt. Als u als elektrische rijder twijfelt of het juiste bedrag in rekening is gebracht kunt u in eerste instantie het beste contact opnemen met uw laadpasaanbieder. Komt u er met de laadpaalexploitant en uw pasaanbieder niet uit dan vernemen we graag uw vraag, tip of klacht via laadpalen@mrae.nl.

Per kwartaal een maximale laadprijs
De laadpaalexploitant gebruikt een vaste formule. Daarmee wordt per kwartaal de maximale laadprijs vastgesteld. In de formule worden de prijsindexen van verschillende kostencomponenten meegewogen. De inkoopprijs van energie in de voorliggende vier kwartalen is doorslaggevend. Door de indexen over vier kwartalen te middelen wordt gezorgd dat de laadtarieven minder snel stijgen en dalen. Zo zorgen we dat de elektrische rijder door de tijd heen met gelijkmatige prijzen te maken krijgt.

Ondanks dat er stappen worden gezet op het gebied van prijstransparantie is er nog veel te winnen. MRA-Elektrisch werkt met de laadpaalexploitanten en pasaanbieders in Nederland en Europa aan een methode om de eenvoud en de prijstransparantie te verbeteren.