Organisatie MRA-E

De provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoersregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Almere zijn in 2012 een samenwerking aangegaan om het elektrisch vervoer te stimuleren. Hiervoor is het projectbureau MRA-Elektrisch opgezet. In 2014 is ook de provincie Utrecht tot MRA-E toegetreden. De provincie Noord-Holland is trekker en bestuurlijk opdrachtgever van het programma.

Partners

In de dagelijkse praktijk werken we vooral voor (en met) de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht en alle inliggende gemeenten (uitgezonderd de gemeenten Amsterdam en Utrecht). De gemeenten hebben elk een eigen programma en financiële middelen voor elektrische vervoersprojecten. Er vindt regelmatig samenwerking en afstemming plaats. Daarnaast wordt vaak en intensief gesproken en samengewerkt met andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen, ANWB, leasebedrijven, autofabrikanten en fabrikanten van oplaadsystemen. Maar ook netwerkbeheerders en energiebedrijven.

Formule E-Team

Beleidsmatig gezien werkt MRA-E nauw samen met de vier grote steden (G4) en het Formule E-team (FET). Het FET is door de overheid opgericht om de ontwikkelingen rondom elektrisch vervoer te bevorderen, Nederland op het gebied van elektrisch vervoer te profileren en aan te sluiten bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei.

Energietransitie & Duurzaamheid
Inpassing elektrisch rijden & laden in omgeving
Laadinfrastructuur
Samenwerken & Kennisdelen

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren