MRA-Elektrisch (MRA-E) is een project waarin de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht met 80 gemeenten samenwerken om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van oplaadpunten te realiseren.

Samenwerken & Kennisdelen

Elektrisch rijden houdt niet op bij de grenzen van een gemeente of een land. Het is een nieuw fenomeen en bij dit pionieren hoort op alle niveaus en met vele partijen afstemming, beleidsvorming en onderzoek.

Om de aanpak van elektrisch vervoer steeds een stap verder te kunnen brengen is kennisdeling van belang. MRA-E zoekt daarom actief de afstemming met regionale en lokale overheden als de G4, de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH) en provincies. Ook wordt samen met de landelijke overheid wordt gezocht hoe het elektrisch rijden te stimuleren en naar oplossingen voor het opheffen van belemmeringen in wet- en regelgeving voor elektrisch vervoer.

MRA-E maakt onderdeel uit van het Formule E-Team (FET). De FET is een publiek-private samenwerking van koepel- en brancheverenigingen en kennisinstellingen.  Om te onderzoeken hoe het publiek laden goedkoper kan, wordt met brancheorganisaties, kennisinstellingen en lokale overheden kennis uitgewisseld binnen het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL).

Netwerkbeheerders en energieleveranciers zijn belangrijke partners bij elektrisch rijden en voor MRA-E. Zij hebben een essentiële rol t.a.v. de opwekking van duurzame energie, de stabiliteit van

het netwerk, de kosten voor het laden en bij de plaatsing van laadpalen. Met de netbeheerders en de energieleveranciers vindt regelmatig overleg plaats.

Met een aantal leasemaatschappijen en fabrikanten van elektrische auto’s zijn er samenwerkingsovereenkomsten voor het delen van kennis en kosten van laadinfrastructuur.

Ook wordt er gesproken met uiteenlopende marktpartijen, zoals grote werkgevers, taxibedrijf, kantooreigenaren, leveranciers van zonnepanelen en accupakketten, projectontwikkelaars en financiers om informatie over elektrische rijden en de bijbehorende laadinfrastructuur te delen en projecten te initiëren of verder te helpen.

HvA

In opdracht van MRA-E en de G4-gemeenten beheert en onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de data van het gebruik van de publieke laadpalen. De onderzoekers en studenten van HvA analyseren onder andere de frequentie, de duur, het aantal unieke gebruikers en het aantal kWh.

Waar bestaat bijvoorbeeld grote vraag naar laadmogelijkheden of waar wordt een laadpaal maar weinig gebruikt? Hiermee worden ook (voorspellende) modellen ontwikkeld t.a.v. het gebruik van de elektrische auto, de benodigde hoeveelheid laadinfra en de locatiebepaling. Het monitoringssysteem dat de HvA in samenwerking met de G4 en MRA-E heeft opgezet, is – voor zover bekend – uniek in Europa.

MRA-E

Het Programmabureau MRA-Elektrisch is als initiator, aanjager, vraagbaak en kennismakelaar actief in zo’n 80 gemeenten in de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland om het elektrisch vervoer te bevorderen en een netwerk van oplaadpunten te realiseren.

Meer informatie over samenwerking en/of kennisdelen: Pieter Looijestijn

AGENDA
• 15 JULI – LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM
• 30 JULI – LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM

LAADPAS / ABONNEMENTEN

• Nuon
• GreenFlux
• The New Motion
• EvBox