Gemeenten anticiperen op energietransitie en elektrisch rijden

 

28 juni 2017
De crisis is voorbij en er wordt weer volop gebouwd. Dat biedt gemeenten een uitgelezen kans om te anticiperen op het elektrisch rijden en de energietransitie. Bijvoorbeeld door bij de gronduitgifte hiervoor al slimme eisen te stellen. Om extra grip te krijgen heeft een aantal gemeenten de koppen bij elkaar gestoken. Ze delen kennis en good practices. Met projectbureau MRA-E als aanjager en kennisbaak. Zes gemeenten doen al mee.

Regie op beleidsdoelstelling
Voor gemeenten loont het om bij gebiedsontwikkeling rekening te houden met het elektrisch rijden en de energietransitie. Daarmee pakken ze de regie op een belangrijke beleidsdoelstelling: een beter klimaat en schone lucht door het terugdringen van de uitstoot van CO2 en schadelijke uitlaatgassen. De komende jaren stappen we van fossiele brandstoffen over op volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Volgens plan moet Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa zijn.

Specialistische kennis
Maar welke concrete mogelijkheden zijn er om bij gebiedsontwikkeling te anticiperen op het elektrisch rijden en de energietransitie? Dat is voor veel gemeenten nog helemaal niet zo duidelijk, merkte MRA-E. Vreemd is dat allerminst, want tot nu toe vonden elektrisch vervoer en hernieuwbare duurzame energiebronnen hun toepassing vooral in de al bestaande bebouwde omgeving. Veel ervaring is er dus nog niet. Bovendien zijn zowel het elektrisch rijden als duurzame energiebronnen nog volop in ontwikkeling. Deels is het dus ook kijken in de toekomst, wat vraagt om specialistische kennis en een vooruitziende blik. Veel gemeenten hebben daarom vooral veel vragen.

Gezamenlijke aanpak
Met de gemeenten Zaanstad, Almere, Hilversum, Alkmaar, Oostzaan en Wormerland heeft projectbureau MRA-E een werkgroep gevormd. Gezamenlijk worden de mogelijkheden geïnventariseerd en onderzocht. De aandacht richt zich zowel op de openbare ruimte als op privéterrein. Zet je in de openbare ruimte bijvoorbeeld in op een koppeling van publieke laadpalen met lokaal opgewekte duurzame energie? En zo ja, hoe pak je dat dan aan? En welke eisen stel je aan een projectontwikkelaar, zodat het laden van elektrische auto’s in een nieuw te bouwen pand met een Vereniging van Eigenaars en een gemeenschappelijke parkeerruimte bij voorbaat goed geregeld is?

Meedoen?
Voor gemeenten is het aantrekkelijk om hierin samen op te kunnen trekken. Dat is veel efficiënter en sneller dan wanneer iedereen het wiel zelf moet uitvinden. Bovendien vergroot de samenwerking de eenduidigheid: in alle gemeenten min of meer dezelfde aanpak en voorzieningen. Ook meedoen als gemeente en geïnspireerd raken? Mail voor meer informatie.