Elektrisch vervoer heeft de toekomst!

Er komen steeds meer gebruikers van elektrische auto’s, bestelwagens, bussen en andere voertuigen voor personen- en vrachtvervoer. Gemeenten spelen een centrale rol in de ontwikkeling van elektrisch vervoer door het aanleggen van openbare laadinfrastructuur en het stimuleren van het lokale bedrijfsleven.

Tot nu toe zijn het met name ondernemers en leaserijders die op dit moment gebruik maken van elektrische voertuigen. Onder particulieren zijn een aantal voorlopers die vanuit overtuiging al elektrisch rijden, maar – mede door goedkopere elektrische auto’s met een groter bereik – worden dat er snel meer. Ook is er een snel toenemend aantal elektrische autodeelprojecten en andere vervoerprojecten, bijvoorbeeld om drukke binnensteden te ontlasten met elektrische toeristenbussen.

Locatiescan voor rijden op zonnestroom
MRA-Elektrisch en Total (voorheen: PitPoint) werken samen met gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht aan de aanleg van openbare laadpunten voor elektrische auto’s. Die laadpunten kunnen nu worden voorzien van lokaal opgewekte zonne-energie.

Heeft u als gemeente kleine percelen van twee tot drie hectare, die niet worden gebruikt, die geen courante bestemming hebben of om andere redenen kunnen worden benut als zonneweide? Dan komt Total graag met u in contact, om vrijblijvend de mogelijkheden met u te onderzoeken. Vul hiervoor het formulier in. Hiermee kunt u bijdragen aan uw Regionale Energie Strategie en het verduurzamen van de mobiliteit in uw gemeente.

Bijdrage elektrisch vervoer 
Het toenemende gebruik van elektrisch vervoer vraagt het een en ander van een gemeente, zoals het ter beschikking stellen van publiek laadvoorzieningen. Ook zijn er verschillende doelstellingen waarin de ontwikkeling van EV op gemeentelijk niveau een bijdrage aan levert. Elektrisch vervoer kan een bijdrage leveren aan gemeentelijke doelstellingen op verschillende beleidsterreinen:

  • Milieu: veel gemeenten hebben lange termijn klimaatdoelstellingen (klimaatneutraal in 2050) en luchtkwaliteitsprogramma’s. Ook bestaat op plekken met veel verkeersbewegingen, zoals de binnenstad, vaak de wens het verkeersgeluid te beperken.
  • Economie: elektrisch vervoer kan bijdragen aan versterking van de lokale economie op twee manieren. Ten eerste kunnen bedrijven en gemeente initiatieven ontwikkelen die werkgelegenheid opleveren.
    Ten tweede maakt de aanwezigheid van bijvoorbeeld laadinfrastructuur de gemeente tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats voor bedrijven die zich met duurzaamheid willen profileren. De aanwezigheid van laadpalen bij bouwprojecten van woningen kan bijdragen aan een positief en duurzaam imago.
  • Verkeer en vervoer: elektrisch vervoer kan bijdragen aan het oplossen van mobiliteitsproblemen.
  • MVO: de meeste gemeenten stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in hun gemeente. Elektrisch vervoer is een vorm van MVO die voor ondernemers ook financieel en PR-technisch aantrekkelijk kan zijn. De gemeente kan hier zelf direct invloed op uitoefenen door het duurzaam inkopen van diensten. Een voorbeeld is in aanbestedingen van onderhoud aannemers verplichten de mobiliteit te verduurzamen. Of het eigen wagenpark elektrificeren.

Om gemeenten te helpen met de uitrol van laadinfrastructuur heeft MRA-E een aantal handige documenten en brochures ontwikkeld. Deze ‘toolkit’ is continu in ontwikkeling.

Belangrijke links MRA-E

Laadkaart MRA-E
Overzichtskaart met gerealiseerde en geplande MRAE-laadpalen die in voorbereiding staan om geplaatst te worden.
Inloggen gemeente laadkaart MRA-E
Gebruiksstatistieken in uw gemeente, met onder andere de bezettingsgraad, het aantal unieke gebruikers en het geladen aantal kWh.
Vragen & Antwoorden MRAE-laadpalen
Uitleg over het aanvraagproces van een laadpaal.
Toolkit Gemeenten
Handige documenten, infographics en brochures.

Overige links
Nederland Elektrisch (Formule E-team)
Het Formule E-Team (FET) is door het Rijk enkele jaren geleden ingesteld om de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer te bevorderen en aan te sluiten bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei.
Elektrisch rijden – RVO
Achtergrondinformatie voor ondernemers, particulieren en gemeenten met onder andere verschillende (financiële) ondersteuningsmogelijkheden die RVO.nl biedt om elektrisch rijden te stimuleren.

MRA-E is als initiator, aanjager, vraagbaak en kennismakelaar actief in circa 80 gemeenten in de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland om het elektrisch vervoer te bevorderen en een netwerk van oplaadpunten te realiseren. 

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren