Energietransitie & Duurzaamheid

 

Elektrische auto’s leveren een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van CO2 en fijnstof. Ook zijn elektrische auto’s in het stadsverkeer uitermate stil. Elektrisch rijden draagt bij aan een positieve uitstraling, kwaliteit en leefbaarheid van de straat, wijk of bedrijfsterrein. De accu’s van elektrische auto’s en een ‘slim’ netwerk van laadinfrastructuur kunnen door het terugleveren aan het elektriciteitsnet een belangrijke rol spelen bij het opvangen van vraag en aanbod van elektriciteit, het stabiel houden van het net en daarmee de energietransitie.

De ontwikkelingen voor het opwekken, opslag van duurzame energie en de groeiende behoefte aan elektrische mobiliteit gaan hand in hand. Een van de randvoorwaarden voor een succesvolle doorbraak van elektrisch rijden is de beschikbaarheid van voldoende (publieke) laadpunten en een bijbehorende netinfrastructuur.

Het projectbureau MRA-Elektrisch is als initiator, aanjager, vraagbaak en kennismakelaar actief in zo’n 80 gemeenten in de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland om het elektrisch vervoer te bevorderen en een netwerk van oplaadpunten te realiseren. Dit past in de doelstelling van MRA-E om door het stimuleren van elektrisch rijden en het realiseren van een laadinfrastructuur de luchtkwaliteit en het klimaat te verbeteren en de leefbaarheid in de buurt te vergroten.

In Nederland zijn er ca. 12 miljoen voertuigen, waarvan ruim 8 miljoen personenauto’s, bijna 900.000 bestelauto’s, 36.500 taxi’s, ruim 60.000 stads- en streekbussen, 62.000 vrachtwagens en 1,5 miljoen motor- en bromvoertuigen. Personenauto’s in Nederland rijden nu nog voor 98,6% op fossiele brandstof en leggen 80% van alle kilometers af op de Nederlandse wegen. Door de verwachte toename van elektrische voertuigen zal de vraag naar fossiele brandstof geleidelijk vervangen worden door de vraag naar elektriciteit om alle kilometers mee af te leggen. Deze toename heeft flinke implicaties voor de hoeveelheid benodigde elektriciteit, de belasting van het elektriciteitsnetwerk en de inzet van duurzame energie.